Plakaten fra 2023 - og den danner grundlag for plakaten for 2024 !

Den 1. september 2024 kl. 14 fester vi igen på Frederiksberg Runddel !


Vi arbejder på programmet.


Vi ses